Japan WWII

Shi-ki_26

Type 97 “Shi-Ki”

Type-89_31

Type 89 “Chi-Ro Otsu Model”

Chi-Ha_034

Type 97 «Chi-Ha»

 

Deja un comentario